O firmie

Biuro Turystyczne Jupiter działa od 1990 roku. W latach 90 zajmowało się organizacją wycieczek do Włoch, Francji, Indii, Tajlandii i innych krajów  a także wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą. Od 2006 roku zajmuje się organizacją wycieczek dla grup zorganizowanych na ternie Polski i Europy.
Założycielem i właścicielem biura jest Małgorzata Uszyńska. Ukończyła studia ekonomiczne – kierunek finanse i rachunkowość. Swój czas wysiłek i energię poświęca na to co naprawdę jest dla niej ważne a przede wszystkim bardzo lubi. Od 1985 roku jest przewodnikiem po Warszawie oraz pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych. Laureatką pierwszych miejsc w konkursach krasomówczych w Golubiu Dobrzyniu. Posiada duże doświadczenie w organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych. Posiada uprawnienia przewodnika po Pałacu w Wilanowie, Łazienkach Królewskich i Zamku Królewskim w Warszawie.

Biuro Turystyczne Jupiter przy organizacji wycieczek korzysta z:

  • sprawdzonych baz noclegowych.
  •  dobrej bazy transportowej.
  • współpracujemy z doświadczoną kadrą pilotów, przewodników, animatorów.
  • spełniamy wymogi Ustawy o Usługach Turystycznych.
  • posiadamy Koncesję Organizatora Turystyki Nr 810 przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora Turystyki AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

dyplom-jupiter-420x626 wilanow-jupiter-420x289

palac-jupiter-420x616

delhi-jupiter-420x269