SZLAKIEM RADZIWIŁŁÓW I BAROKU, Łowicz

Wyjazd ze szkoły o godzinie 8.00

Przejeżdżamy ulicą Wolska –po drodze omawiamy postać gen Sowińskiego, który zginął w powstaniu listopadowym w 1831 r, mijamy także Cmentarz Powstania Warszawskiego. Przejeżdżamy przez ;

  • Błonie- znajdują się tu resztki grodu obronnego z okresu średniowiecza,
  • Przejeżdżamy przez Sochaczew – mijamy ruiny zamku gotyckiego, jedziemy wzdłuż rzeki Bzury
  • Nieborów – Zwiedzamy barokowy zespół Pałacowo – Parkowy – posiadłość Radziwiłłów. Zwiedzanie wnętrz pałacowych – oglądamy pamiątki związane z rodziną Radziwiłłów. Park jako przykład tworzonych w XVII w parków romantycznych.
  • Arkadia – Zwiedzanie Romantycznego Parku założonego przez Helenę Radziwiłłównę
  • Łowicz – Barokowy Kościół, Muzeum Sztuki Łowickiej ze wspaniałą Kaplicą z malowidłami Palloniego z XVIIw ,

Zajęcia Edukacyjne w Łowiczu:

  • Wycinanka łowicka; Moda z drewnianej skrzyni; Obyczaje Łowickie związane z dorocznymi obyczajami; Papier i Drewno; Architektura drewniana;

Cena: 68 zł przy grupie 40- 45 osoby pełnopłatne,

73 zł przy grupie 34-38 osoby pełnopłatne

Cena zawiera: wstępy, transport autokarem, obsługę przewodnika, ubezpieczenie, lekcje muzealne, 4 miejsca bezpłatne