Szlakiem Janusza Korczaka w Warszawie

  1. zwiedzanie wystawy „Korczakium” poświęconej Januszowi Korczakowi przy ulicy Jaktorowskiej

(dawna ulica Krochmalna), pomnik Janusza Korczaka przy ul. Krochmalnej,

  1. pomnik Janusza Korczaka w miejscu sierocińca przy PKiN,
  2. Pomnik Bohaterów Getta – Pomnik Umschlag Platz – miejsce, z którego wywożono ludność Żydowską do Treblinki,
  3. Synagoga Żydowska,
  4. Cmentarz Żydowski – pomnik upamiętniający śmierć Janusza Korczaka.

Zwrócenie uwagi na miejsca zamieszkania Janusza Korczaka, miejsce pracy przy ulicy Śliskiej.

Cena 35 zł od osoby przy grupie minimum 40- 45 osób pełnopłatnych

52 zł przy grupie 30-35 osoby pełnopłatne

Cena obejmuje transport autokarem, usługi przewodnika, wstępy jak w programie

Szlakiem Janusza Korczaka – Treblinka + Warszawa

  1. zwiedzanie Wystawy poświęconej Januszowi Korczakowi przy ulicy Jaktorowskiej (dawna ulica Krochmalna), pomnik Janusza Korczaka przy ul. Krochmalnej,
  2. Pomnik Janusz Korczaka w miejscu sierocińca przy PKiN,
  3. Pomnik Bohaterów Getta – Pomnik Umschlag Platz – miejsce skąd wywożono ludność Żydowską do Treblinki,
  4. Przejazd do Treblinki – zwiedzanie Muzeum Obozu w Treblince.

Cena 76 zł od osoby przy grupie minimum 45 osób pełnopłatnych.

80 zł/os przy grupie 38-44 osoby pełnopłatne

Przy mniejszych grupach ceny są uzgadniane.

Cena obejmuje transport autokarem, usługi przewodnika, pilota, wstępy.