Program wycieczki śladami Marii Skłodowskiej-Curie:

  1. Nowe Miasto – ul. Freta 16 – miejsce, w którym urodziła się Maria Skłodowska – Curie,
  2. zwiedzanie Muzeum poświęcane Skłodowskiej – Curie, film
  3. Kościół NMP – miejsce chrztu uczonej,
  4. Kościół Dominikanów pod wezwaniem św. Jacka (Maria przyjęła w nim Pierwszą Komunię Święta),
  5. Centralna Biblioteka Rolnicza – tutaj w murach Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Maria prowadziła pierwsze badania naukowe,

Gmach Resursy Obywatelskiej, Hotel Bristol, Europejski-

Uniwersytet Warszawski Uczona uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego 1921/1922, Pałac Staszica, przejście przez Plac Teatralny obok dawnego Pałacu Jabłonowskich, Pałac Błękitny, Ogród Saski miejsce spacerów Marii.

Politechnika Warszawska –miejsce związane z wizyta uczonej w 1925 roku, Nowolipki 11 – dom w którym mieszkała rodzina Marii.

ul. Śniadeckich – obecnie Kaliksta 8 – tu mieściła się w 1913 roku pierwsza pracownia radiologiczna założona przez Marię Skłodowską –Curie. Instytut M. Curie Skłodowskiej – zwiedzanie wystawy

  • Cmentarz Powązkowski Stary – miejsce spoczynku rodziny Marii.

Podczas spaceru i przejazdu autokarem omówienie zabytków Starego Miasta,

Cena 55 zł od osoby przy grupie 40- 45 osoby pełnopłatne

60 zł od osoby przy grupie 33-36 osoby pełnopłatne

Cena obejmuje wstęp do Muzeum Marii Skłodowskiej Curie – film w muzeum, transport autokarem, usługi przewodnika , miejsca bezpłatne dla opieki.

Planowany czas zakończenia wycieczki: 14.00 – 15.00.

W trakcie wycieczki możliwość wejścia do KFC lub McDonald.