Troki – Wilno – Nowogródek – Grodno ( 4 dni )

szlakiem Adama Mickiewicza

I dzień:
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Przyjazd do Trok, zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Wielkich Książąt Litewskich, przejazd do Wilna, zwiedzanie miasta – cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła, Wzgórze III Krzyży. Obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), czas wolny

II dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Wilna z przewodnikiem ( Ostra Brama, Katedra i Starówka Wileńska, Muzeum i pomnik Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, kościół św. Anny ) Obiadokolacja, czas wolny na zakupy w centrum handlowym „RIMI”

III dzień:
Śniadanie w godzinach rannych , przejazd na Białoruś, po drodze 2 godzinny spacer z przewodnikiem po Kownie, przyjazd do Nowogródka, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: muzeum Adama Mickiewicza, kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny, góra Mendoga, ruiny średniowiecznego zamku. Przejazd do Grodna, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, czas wolny

IV dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Grodna z przewodnikiem: Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, kościół farny i inne zabytki Grodna. Obiad, powrót około godziny 22:30

CENA:- 595 zł przy 45 osób pełnopłatnych

615 zł przy grupie 38-44 osób pełnopłatnych

665 zł przy grupie 30- 37 osób pełnopłatnych

dodatkowa opłata od osoby wiza 10 EURO

CENA obejmuje: transport autokarem, 3 noclegi – zakwaterowanie w hotelu **/***, posiłki jak w programie, miejsca bezpłatne dla opieki, koszt przewodników na terenie Białorusi, koszt wstępów, ubezpieczenie AXA NNW i KL

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:

paszport ważny co najmniej 3 miesiące od daty powrotu

zdjęcie, wypełniony i podpisany wniosek wizowy, potwierdzenie wpłaty za wizę.

BIAŁORUŚ

Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir ( 3 dni )

I dzień:
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
 • Zamek Stefana Batorego
 • Kościół Farny i inne zabytki Grodna
 • Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach

Czas wolny na zakupy
Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, czas wolny.

II dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nowogródka, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem

W programie zwiedzania:

 • Muzeum Adama Mickiewicza
 • Kopiec Adama Mickiewicza
 • Kościół Farny
 • Ruiny średniowiecznego zamku
 • wyjazd do Zaosia – miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku A. Mickiewicza.

Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów – z zewnątrz. Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO
Przejazd do Polski, obiad. Powrót około godziny 22:30

CENA:- 450 zł przy 45 osób pełnopłatnych

465 zł przy grupie 38-44 osób pełnopłatnych

530 zł przy grupie 30- 37 osób pełnopłatnych

dodatkowa opłata od osoby wiza 10 EURO

CENA obejmuje: transport autokarem, 2 noclegi- zakwaterowanie w hotelu **/***, posiłki jak w programie, miejsca bezpłatne dla opieki, koszt przewodników na terenie Białorusi, koszt wstępów, ubezpieczenie AXA NNW i KL

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:

 • paszport ważny co najmniej 3 miesiące od daty powrotu
 • zdjęcie, wypełniony i podpisany wniosek wizowy, potwierdzenie wpłaty za wizę.